Reviews van deze auteur

schade veroorzaakt door Ventral Parking wordt genegeerd en niet betaald

Review over CentralParking

Meerdere malen gebruik gemaakt van Central Parking totdat bij terugkomst lakschade zichtbaar was ontstaan bij Central Parking. Dit aangetoond met het formulier en gemaakte foto’s in te leveren bij vertrek waarop de lakschade niet zichtbaar is op de foto’s en ook niet beschreven wordt op het formulier ondertekend door Central Parking. Bij terugkomst wordt bij inspectie de lakschade opgemerkt en genoteerd op het formulier van Central Parking door hen ook ondertekend. Door medewerker wordt aangegeven dat via klachtenservice dit zal worden afgehandeld. Dan begint de ELLENDE, Central Parking REAGEERT NIET ondanks herhaald verzoek via mail en telefonisch, zeggen dat data verwijderd zijn, mails niet ontvangen zijn, WEIGEREN contact en afhandeling ondanks aangetoonde schade door hen veroorzaakt middels foto’s en overdrachtformulieren. ZEER ONBETROUWBAAR FATSOENLIJK BEDRIJF

Sterke punten
auto wordt geparkeerd

Zwakke punten
-SCHADE KAN WORDEN VEROORZAAKT ALS JE JOUW AUTO LAAT PARKEREN DOOR CENTRAL PARKING. -BEDRIJF WEIGERT DOOR HEN VEROORZAKTE SCHADE AF TE HANDELEN -ONFATSOENLIJKE LEUGENACHTIGE COMMUNICATIE